Đóng gói:Hộp 100 gram
18.800.000 đ
Đóng gói:Hộp 50 gram
9.500.000 đ
Đóng gói:Hộp 50 gram
4.800.000 đ
- 6%
Đóng gói:100 g
22.800.000 đ 24.500.000 đ
Đóng gói:Hộp 100 gram
20.500.000 đ
Đóng gói:Hộp 50 gram
10.500.000 đ