Đóng gói:Hộp 250 gram
360.000 đ
Đóng gói:Hộp 450 gram
580.000 đ