Đóng gói:Hộp 1 kg, 3 tai nấm
1.900.000 đ
Đóng gói:Hộp 120 gram
195.000 đ
Đóng gói:Hộp 250 gram
390.000 đ
Đóng gói:Hộp 500 gram
645.000 đ
Đóng gói:Hộp 120 gram
250.000 đ
Đóng gói:Hộp 250 gram
460.000 đ
Đóng gói:Hộp 500 gram
850.000 đ
- 17%
Đóng gói:Hộp 240 viên
1.490.000 đ 1.800.000 đ
- 9%
Đóng gói:Hộp 1 kg
1.900.000 đ 2.100.000 đ
Đóng gói:Hộp 250 gram
250.000 đ
Đóng gói:Hộp 500 gram
460.000 đ