Đóng gói:Túi 100 gram
180.000 đ
Đóng gói:Túi 500 gram
850.000 đ
Đóng gói:Túi 1 kg
250.000 đ