Đóng gói:Hộp 100 gram
12.000.000 đ
Đóng gói:Hộp 10 gram
1.360.000 đ
Đóng gói:Hộp 50g
6.150.000 đ
Đóng gói:Hộp 20g
2.400.000 đ
Đóng gói:Hộp 10 gram
20.000.000 đ
Đóng gói:1 hộp 60 viên
1.900.000 đ